Fiskräknare i Billstaån

Nu är kameran på plats i Billstaån.