loading...

KM 2019

Klubbmästerskap 2019

Anmäl dig här: oggeoginder@hotmail.com


Eller via telefon till någon i tävlingsledningen:
Tävlingsledare: 
Ogge Oginder 070 556 71 64

Vice tävlingsledare
Charlie Fredriksson 070 211 91 90

TÄVLINGSREGLER 
Skepparmöte: Lördag den 24 Augusti 08.30 vid Kungsgårdsviken 
Tävlingstid: Lördagen den 24 Augusti kl. 09.00 – 16.00
Start: Kungsgårdsviken och Hallens hamn
Mål: Kungsgårdsviken 16.00

Tävlingsområde: Storsjöflaket samt viken mellan Verkön och sydligaste Utön till färjan vid Håkansta samt viken till färjan vid Isön/Norderön. 
(Fiskekort krävs utanför Flaket)
 
Brickor: Brickutlämning i samband med skepparmöte (2/team). En bricka fästs på fångstpåsen som överlämnas vid Kungsgårdsviken vid målgång
En bricka hängs upp på tavlan i Kungsgårdsviken senast 10 min efter slutskott. Om ingen fisk har fångats hängs båda brickorna upp på tavlan.

Fiskarter: Öring och Kanadaröding och Röding samt eventuella Rödinghybrider (Ej Regnbåge)
Minimimått: 50 cm. 
Max: 6 fiskar/team.

Invägning: Fisk för invägning skall vara överlämnad till tävlingsledningen i samband med målgång.

Invägningen startar snarast efter målgång.
 
Protester: skall vara tävlingsledningen tillhanda innan invägningen 

Poängberäkning: 10 poäng/kilo och 20 poäng/fisk
Fiskeredskap: max 10 rullar och spön får medföras ut. Det är tillåtet att använda max 10 beten samtidigt (lockblänke räknas ej som bete) Naturligt agn är tillåtet (död fisk). Max 100 st får medföras ut. 
Flagga på pulka obligatoriskt. 

Avgift: 100 kr/team. (Kontanta jämna pengar, betalas vid skepparmötet eller Swishas till Ogge i samband med anmälan)
Sista anmälningsdag onsdag den 21 augusti. Klockan 22.00 
(Sen kostar det 200 kr att efteranmäla.

Kommunikation: Alla måste ha fungerande VHF eller mobiltelefon i båten. VHF-trafik sker på kanal 27. 
Tävlingsledningen nås på anrop 
"Tävlingsledningen".

Krav på följande: 
Flytoverall eller flytväst till samtliga i båten 
Vanlig kompass