Fiskejournal StorsjönFiskejournal Storsjön är under år 2012 ett inarbetat sätt att se förändringar på Storsjön under flera år. 
Syftet är att bidra till ett bättre underlag för fiskeförbättrande åtgärder i Storsjön.
På initiativ av Jamttrollarna sker försöket i samarbete med Vattenregleringsföretagen, Fiskeriverket och Storsjöns Fvo:n.
Journalen kommer även att användas vid trollingtävlingar på Storsjön.
 
Efter bearbetning kommer resultatet av verksamheten att redovisas på Jamttrollarnas hemsida.
 
Om försöket får ett bra utfall, är det meningen att vi ska fortsätta verksamheten kommande år.
Då även med rapporteringsmöjlighet via Internet.
 
Blanketten har utformats av  Anders Berglund, Fiskeriverket och Charlie Fredriksson, Jamttrollarna.
 
Ev. synpunkter på blankettens utformning mm, mottages tacksamt under adress charliefredriksson@telia.com Och/eller skriv gärna synpunkter/debattera på Jamttrollarnas
"Gästbok".
 
För nedladdning av Fiskejournal pdf fil.

Fiskejournaler skickas efter avslutad fiskesäsong (senast 5 December) till:
 
Jamttrollarna
c/o Charlie Fredriksson
Forellv. 8
832 53 Frösön