Årsmöte 21 februari 2006

Närvarande: Lars-Göran, Bitte Nilsson, Bengt Olsson, Mats Oginder, Inger Danielsson, Åke Falk, Pelle Höglund, Per Liljekvist, Ewert Marcusson, Göran Olander, Karl-Ivar Olsson, Rune Persson, Bo Sundberg, Kenneth Svensson

 § 1

mötets öppnande Ordf. hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 
§ 2

fastställande dagordn.dagordningen fastställd efter ett par inlägg på övriga frågor.

 
§ 3

mötets utlysning Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

 
§ 4

val av mötesfunktionärer: ordf. och sekr: sittande. Justerare: Pelle Höglund,

räknare vb. Evert Marcusson.

 
§ 5

Verber/ekonber Verksamhetsberättelse, delades ut till alla, kassören föredrog den ekonomiska berättelsen

och svarade på frågor. Berättelserna godkändes av årsmötet.

 
§ 6

revisionber. Bengt föredrog revisionsberättelsen. "Klockrena" räkenskaper! Godkändes.

 
§ 7

ansvarsfrihet Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

 
§ 8

motioner Inga motioner har inkommit.

 
§ 9

Årsavg-07 Oförändrad medlemsavgift fastslogs.

 
§ 10

styrelseval

sekr. på 2 år : Bitte Nilsson

v.ordf. på 2 år: Mats Oginder

ledam på 2 år: Rune Persson, Göran Olander

supl. på 2 år: Johan Ramstedt

revisorer på 1 år: Pelle Höglund, Per Liljekvist

rev.supl. på 1 år: Kenneth Svensson

valber. På 1 år: Evert Marcusson, Åke Falk

 

Översikt 2005 2006
ordf. L-G N 2 år
v.ordf. Mats O 2 år
sekr. Bitte N 2 år
kass. Bengt O  2 år
led. Janne M  2 år
led. Rune P 2 år
led. Göran O  2 år
supl. Irene M 2 år
supl. Inger D 2 år
supl. Johan R 2 år
revisor Pelle H 1 år
revisor Per L 1 år
valber. Evert M 1 år
valber. Åke F 1 år

 
§ 11

mediakontakt Kontaktpersoner mot media valdes Lars-Göran Nilsson och

Evert Markusson på 1 år.

 
§ 12

Hemsida Pelle höll en liten presentation av den nya hemsidan.

Vädjar till alla att skicka in reportage, händelser, recept,

tips, etc. för att få hemsidan så interesant/dynamisk som möjligt.

 
§ 13

Övriga frågor

a) SM-trolling i Hallen 6-8/7, Jamttrollarna är medarrangör

i utbyte att de betalar klubbens medlemsavgift i Sportfiskarna.

Beslöts att vi ska hjälpa till med sponsorlotteriet, var och en till sin förmåga.

500:-/lott, sälja till företag, vinna ½ älg, samt får sitt namn med i tävlingsbladet.

Bengt Olsson är samordnare.

 

b) sjöar att lägga in på hemsidan. Olika personer, som skall ta reda på info: sjökort, regler, ramper till respektive sjö. Pelle lägger in karta med vägbeskrivning.

Sjö – ansvariga:

Näkten - Åke Falk

Storsjön – Janne Mattsson, Ogge Oginder

Alsensjön – Lars-Göran Nilsson

Ströms Vattudal – Håkan Karlsson

Tåsjön – Lars Liv

Flåsjön – Evert Marcusson

Revsundssjön – Slow motion