Årsmötesprotokoll 2008-02-13

Närvarande : Mats Oginder, Janne Mattsson, Pelle Liljeqvist, Karl Ivar Olsson, Åke Falk, Kenneth Svensson, Greger Svensson, Irene Magnusson, Inger Danielsson, Micke Sundberg, Bosse Sundberg,  Bengt Olsson, Rune Persson, Charlie Fredriksson, Johan Gullberg, Pelle Höglund, Micke Elvbo, Tomas Elvbo, Kjell Roger Fastesson, Peppe Håkansson.

 1. Mötet öppnades av ordföranden som konstaterade att 20 personer deltog i mötet.

 
2. Mötet fastslogs vara behörigt utlyst.

 
3. Dagordningen fastställdes.

 
4. Till mötets ordförande valdes sittande Mats Oginder
    Till mötets sekreterare valdes sittande Janne Mattsson

 
5. Mötesprotokollet justeras av Pelle Höglund och Charlie Fredriksson

 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom.

 
7. Räkenskaperna gicks igenom av Bengt Olsson och div idéer ventilerades.

 
8. Revisionsberättelsen framfördes av Pelle Liljeqvist och godkändes.

 
9. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för aktuell period.

 
10. Val av styrelse
Ordförande: Ogge Oginder: 1 år kvar    
Vice Ordförande: Pelle Höglund 2 år
Sekreterare:Janne Mattsson 2 år
Kassör:Bengt Olsson 2 år
Suppleanter:Inger Danielsson, Irene Magnusson båda 1 år

 
11. Val av Revisorer: Pelle Liljeqvist och Karl Ivar Olsson båda 1 år 


12. Val av valberedning och mediakontakt

Valberedning:Åke Falk och Bosse Sundberg båda 1 år
Mediakontakt:Mats Oginder 1 år

 
13. Firmatecknare anses vara sittande ordförande och kassör oberoende av varandra.

 
14. Övriga frågor

a) Årsavgiften beslöts vara oförändrad
b) Bidrag för underhåll av Vhf-stationen skall ges med 1000 kr
c) Åke Falk kollar förutsättningar och övriga frågor ang tävling i Näkten samt återkommer med info.
d) Klubbkläder visades av Kenneth och olika förslag diskuterades, förslag kommer att visas på hemsidan.
e) Klubbmästerskap ska försöka hållas i samband med annat evenemang typ fjolårets i Dvärsätt för att skapa lite intresse runt tävling.
f) Topplistan diskuterades. Inget pris förutom den Stora Äran tillfaller vinnaren.
g) Åstorpet-Kungsgårdsviken-Hamn F4. Rune informerade om olika intressenter och ev friköp av området som planeras.
h) Charlie slog för att vi bör marknadföra oss bättre hur vi utövar och hur vi fiskar för att allmänheten ska förstå att vi inte ”rensar” sjön.
i) Vi ska försöka slå ett slag för att ”all” vild fisk Speciellt 1,0-2,0 kilosfisk återutsättes eftersom de är högproduktiva vad gäller fortplantning. Fakta och idé från Anders Dahlen.
j) Vhf kursen jobbas det vidare med av Ogge han kollar vidare, info kommer.
k) Charlie informerade att Navionics kommer med Sjökort över Storsjön som bla passar till Lowranceplottrar, inget datum nämndes dock.
l) Vi ska jobba till att få till fångststatistik, Pelle H pratade om att lägga det på hemsidan under login så att alla rapporter kan sammanställas.


15. Mötets avslutades