Årsmöte den 23 april 2009

1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

2 Mötet fastslogs vara behörigt utlyst.

3 Dagordningen fastslogs.

4 Till mötets ordförande valdes Ogge Oginder. Till mötets sekreterare valdes Janne Mattsson 

5 Mötesprotokollet justeras av Rune P och Jonas G

6 Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom av ordföranden.

7 Räkenskaperna gicks igenom och div ideer ventilerades.

8 Revisionsberättelsen framfördes av Karl-Ivar O och godkändes.

9 Styrelsen gavs ansvarsfrihet för aktuell period.

 
10-12 Val av styrelse

Ordförande               Ogge Oginder                 omval          2 år

Vice Ordförande         Pelle Höglund                 1 år kvar

Sekreterare               Janne Mattsson             1 år kvar

Kassör                     Bengt Olsson                  1 år kvar

Suppl                       Inger Danielsson             omval         1 år

Suppl                       Charlie Fredriksson          Nyval         1 år

Revisorer                  Pelle Liljeqvist                Omval         1 år  

                              Karl-Ivar Olsson             Omval         1 år

Valberedning             Åke Falk                        Omval         1 år

                              Bosse Sundberg              Omval         1 år

Mediekontakt            Ogge Oginder                 Omval         1 år

 

13 Firmatecknare anses vara sittande ordförande och kassör oberoende avvarandra.

      
14 Övriga frågor.

A) Birger Holmströms förslag ang plottning och karttillverkning diskuterades. Ytterligare detaljer kommer vidare.

B) Åke Falk berättade om ett förslag från Hackås båtklubb gällande Näkten/Storsjön och detaljer kring sjösättningsramp mm. Åke kollar vidare.

C) Det beslutades att utskick skall ske till alla medlemmar.

D) Ett förslag till plats för Km:et, Storsjön.

E) Anders Karlsson berättade att Hamnen i Hallen håller på att byggas om för fullt inför Storsjötrollingen.

F) Kallsjötrollingen äger rum 13-14 Juni.

G) Betarsjön har tävling 6 Juni.

H) Locknesjön gäddtävling

I) Storsloken Stugun 6 Juni

 Mötet avslutades