JAMTTROLLARNA
Protokoll från styrelsemöte 2016-05-31  
Närvarande Ogge, Jonas, Bengt, Micke, Charlie                   
                
Ordf öppnade mötet
                    
Game Fair Kungsgårdsviken. 
Micke informerade om ev trollingtävling 30/7 i samband med mässan, att arrangeras av Jamttrollarna. Diskuterades förevisning av trollingbåt, bemanning av ev  klubbmonter Torsdag-Fredag-Lördag. 
Beslutades om att Jamttrollarna anslår 5 000:- för ändamålet.
Micke ansvarig och rapporterar via mejl  till styrelsen senast 4/7 .

Konstruktion av nya  hemsidan. 
Beslutades att Jamttrollarna anslår 10 000:- för detta ändamål.

Trisslotter från SLU från SLU skrapades, vinst 190:-


Vid protokollet:  Charlie