Dag 1 2016 Dag 1 2016
I slutet av Juni arrangerar Arjeplogs Båt och Trollingklubb en väldigt uppskattat tävling som pågår i tre dagar.