Här för vi in resultaten på spöfångad öring, kanadaröding och röding i Jämtlands län.
Anmäl resultat till Webbred.

Här är de uppgifter som ska skickas med, plus en bra bild  förstås:
fiskarens namn, plats, fiskens vikt och längd, teamnamn, bete, fiskedjup, bottendjup och fiskefart.

Minimivikt för att komma in på topplistan är 3,5 Kg för Öring och Kanadaröding samt 2 Kg för Röding. 

Anmälan med bilder och fakta kring fångsten, skall ha kommit in till Topplistan senast 14 dagar efter att fisken fångats, annars tas inte fisken in på Topplistan. Blodiga fiskar publiceras inte.