Öring


 #1
Team Haraldsson
Niklas Haraldsson
Plats: Näkten
Längd: 87cm
Vikt: 7,05kg
Bete: Betesfisk
Fiskefart: 2kn
Fångstdatum: 24/6
Vilken fight! 

#2
Team Ogopogo
Plats: Brunfloviken
Vikt: 4,9kg
Längd: 77cm
Bete: Betesfisk
Fiskedjup: 14m
Fiskefart 1,8kn
Fångstdatum: 13/6

Röding

Kanada