Pris
Trollingkort 100kr/dygn
Regler
Max 6 spön.
7 ädelfiskar/dygn
Andra fiskarter fritt antal.
Minimimått 35 cm på ädelfisk annars fritt.
Ta upp all Gädda (sätt ej åter).
Ramper
Vid Hökån innan Wången, samt en vid Alsenviken vid udden.                                Fiskekort
Säljes på bensinmackarna i Ytterån och Nälden samt vid butiken i Alsen (dagtid).
Övrigt
Rapportera gärna in ädelfiskfångst till:
Tore Nyqvist
Högåsen 1434
830 47 Trångsviken