Pris: Dygn 50 kr, vecka 150 kr och år 500 kr.
Kortet gäller hela sjön och det gäller i hela Storsjön.
På Storsjöflaket är fisket fritt. Vid fiske från land så är allt handredskapsfiske gratis
Regler: Fisket är fritt på Storsjöflaket i övriga delar av sjön så krävs det fiskekort vid fiske från båt.
Minimimått för Öring är 45 cm och all fisk under måste obönhörligen släppas tillbaka.
Tillåtna redskap: Handredskap (spö pilk eller liknande redskap, utrustade med lina och högst 10 krokar). Även trolling-, utter-, dörj- och dragroddsfiske (högst 10 beten per båt).
Högst 180 meter bottensatta nät. Näten får ha ett största djup av tre meter (10 fot). Högst en bottensatt långrev med högst 100 krokar. Krokarna får inte vara uppflötade. 
Högst sex ryssjor eller högst sex burar (med burar avses även tinor, mjärdar och liknande redskap).
Utestående redskap skall vara tydligt märkta (på vakare e.d.) med ägarens namn och adress eller telefonnummer.
Under tiden 1 juni - 30 juni och 1 dec - 31 dec är allt nätfiske förbjudet i Storsjön.  
Vid fiske med handredskap gäller samma regler för utlänska som svenska medborgare. För annat fritidsfiske krävs stadigvarande bosättning här i landet eller säskilt tillstånd av Länsstyrelsen. 
Bestämmelserna för fisket utgår från en indelning av Storsjöns vatten-område i allmänt och enskilt vatten. Allt vatten ut till 300 meter från fastlandet eller från ö av minst 100 meters längd är enskilt vatten. Går kurvan för 3 meters djup längre ut är vattnet innanför denna kurva enskilt. Allmänt vatten finns endast på det s k Storsjöflaket (se karta
   Fiskebestämmelser
Enligt fiskelagen har allmänheten en långtgående rätt till fiske i allmänt vatten. Vissa begränsningar gäller dock av fiskevårdsskäl.
Ramper
Östersunds båthamn(Betongramp,flack och fin).
Frösö båthamn (Betongramp, kort relativt brant).
Lungvik-Göviken (Betong-grus).
Brunflo Båthamn (Grusramp).
Vallsunder-Frösön (Gamla färjeläget.Betong, flack och fin,vindkänslig).
Rödösundet-Rödösidan (Betong, gamla färjeläget).
Ås Båthamn (Betong-grus,kort ramp).
Hallen (Betong ramp).
Hoverbergs Båthamn: 5 km från Svenstavik (Grus ramp).
Hackås Båthamn (Betongplattor, ibland kan det vara lösgrus som spolats upp).
Slandrom (Betongramp).
Fröjdholmen-Oviken (Betongramp).
Fiskekort
Säljes på tex. Lanbys i Östersund samt på Bilisten i Hallen samt på flera antal mackar och ställen. Vid osäkerhet fråga nån i lokalbefolkningen.
Gå även in på http://www.fiske.jamtland.se.
Övrigt
Vi i Jamtrollarna rekomenderar att max ta upp 3 st fiskar per person och dag allt för att främja framtida fiske.