Regler för fiske m m i Tåsjöns F.V.O.F 2011 Nätfiskeförbud gäller för hela Tåsjöns FVOF fram till nästa årsstämma. 
Ryssja får användas för att fånga gädda vid leken fram till den 1 juli-08.
Bergelstjärn samma kort som övriga området.
Allt fiske förbjudet i Saxälven från 100 meter nedströms vägtrummorna vid Inge upp till länsgränsen mot Västerbotten.

Fiskeförbud gäller hela året i Sågån Skansnäset, Storbäcken i Svedje samt Brattbäcken 
på grund av yngelutsättning. 
Fiskeförbud i allt strömmande vatten från den 1 september och fram till nästa vår.
Fiskeförbud se karta 
Sportfiskekort gäller bara för fiske med ett spö från hand
Dagkort sportfiske, familjekort
60:-
Årskort sportfiskekort, familjekort
200:-
Årskort för fast boende runt Tåsjön som använder ryssja eller långrev med max 50 krokar eller ståndkrokar max 10 krokar
300:-
Alla fiskekort gäller för familjer med barn upp till 15 år.
Dagskort trolling gäller även för flugutter
100:-
Årskort trolling gäller även för flugutter
500:-
Med trolling menas att draga bete efter båt med mer än 
1 spö och max 10 spön per båt.
Ungdomar under 15 år fiskar gratis med 1 spö där fiske är tillåtet.
Förbud att använda flugutter inom föryngringsområdet norr om 
en gräns Remmarudden, Nyåker.
För övriga frågor går det bra att ringa någon i styrelsen.